headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Andel företag startade av kvinnor 2014.

Vart tredje företag startas av en kvinna

7 mar 2016
Antalet nya företag ökar. Men fortfarande startas de flesta av män, visar ny statistik.

I början av mars 2016 presenterade Tillväxtanalys 2014 års statistik på nystartade företag. 3,5 procent fler än året innan blav facit. Antalet nystartade företag 2014 uppgick till 71 668 jämfört med 69 242 företag år 2013.

Nästan två tredjedelar av dessa företag startades av män. Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 34 procent, vilket var en oförändrad andel jämfört med 2013. 

Hur kan vi då öka andelen kvinnor som startar företag? Undersökningar har visat att attityderna från politiker och myndigheterna har en stor påverkan på företagandet bland kvinnor. Att försämra förutsättningarna för vissa branscher, som rut-branschen och välfärdsföretag, är fel väg att gå. Dessa sektorer bör istället främjas för att ytterligare öka kvinnors företagande.

 Inom "andra serviceföretag och personliga tjänster" startas över 7 av 10 företag av kvinnor 

Sett till enskilda branschgrupper återfanns nämligen de högsta andelarna företag startade av kvinnor inom andra serviceföretag och personliga tjänster samt inom vård och omsorg, med andelar på 73 respektive 57 procent.

Källa till statistiken: Tillväxtanalys, Nystartade företag i Sverige 2014

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap