headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företag med kollektivavtal.

Så många småföretag har kollektivavtal

Många svenska företag har kollektivavtal. Ännu fler är utan!

Framförallt är det mindre företag som väljer att inte ansluta sig till kollektivavtal. Bland de företag som inte har kollektivavtal anger den största gruppen (37 procent) bristande flexibilitet som det största problemet.

Hela 292 000 av Sveriges företag är mindre företag, med 1-49 anställda, enligt SCB (bara 7600 har fler än 49 anställda). Och hela 61 procent av de små företagen har valt att inte ha kollektivavtal. I siffror betyder det 178 000 företag.

De flesta  företag utan kollektivavtal har schyssta villkor för sina anställda. 

Kollektivavtal är inte den enda vägen till schyssta villkor.

Mindre företag utgör en betydelsefull del av Sveriges ekonomi och tillväxt, och de skapar många jobb.

För att fortsätta skapa jobb och skatteintäkter för Sveriges välfärd är det viktigt att skapa ett gott företagsklimat som inkluderar de små företagen, oavsett om de har kollektivavtal eller ej!

Källa: Undersökning Novus på uppdrag av Företagarna, våren 2015 (4 000 företag med 1-49 anställda deltog i undersökningen; jordbruk, skogsbruk och  fiske exkluderas.)

Läs också: 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap