För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Årets företagarkommun 2015

Publicerad 28 sep 2015
Här är platserna där företagandet utvecklats snabbast det senaste året. I toppen ligger Boxholm i Östergötland där företagens omsättning och resultat utvecklat sig bäst i landet.
Årets Företagarkommun

Ladda ned rapporten här.

AFK Uthållig tillväxtranking 2015

All tillväxt skapas lokalt. Det är de enskilda entreprenörernas initiativkraft som tillsammans med de anställdas arbete lägger grunden för vårt gemensamma välstånd. Framgångsrika företag och företagare lokalt är en förutsättning för utvecklingen nationellt.

– Det är glädjande att se att företagen i Boxholm har utvecklats bäst av alla i Sverige. I kommunen har 64 procent av företagen förbättrat sitt resultat vilket är oerhört bra, säger Günther Mårder, vd för Företagarna som i samarbete med UC står bakom rapporten.

Vinnarna tog emot utmärkelsen på en pressträff på onsdagen. På bilden ovan syns Anders Hugosson, vd UC, Johan Kapusta från företaget Boxholm Dental, Britt-Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Boxholm och Günther Mårder, vd Företagarna.

Grattis Boxholm!

Boxholm är vinnare av Årets Företagarkommun. Här har 62 procent av aktiebolagen i kommunen redovisat en ökad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 15 procent jämfört med föregående år. I 64 procent av Boxholms bolag ökar även resultatet, i genomsnitt med cirka 1 034 000 kronor. Allra bäst går det för tillverkningssektorn i Boxholm där hela 73 procent har ökat både resultat och omsättning.

- Att kommunen är ganska liten gör att du har nära till de som fattar beslut, säger Johan Kapusta från Boxholm Dental, en av kommunens företagare, som här nedan intervjuas av Företagarnas vd Günther Mårder.

Stark utveckling i Halland och Jönköping 

I Hallands län har 56 procent av bolagen ökat sitt resultat sedan förra mätningen och den
genomsnittliga ökningen av resultatet har varit cirka 1 800 000 kronor.

I Jönköpings län utvecklats företagen bäst omsättningsmässigt. 58 procent av länets aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som den genomsnittliga omsättningen stigit med 6 procent.

Umeå – bäst på uthållig tillväxt

Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet år. Det är något helt annat att göra det år efter år. Denna uthålliga tillväxt är viktig för ekonomisk stabilitet, sysselsättning och den kommunala välfärden.

De senaste fem åren har företagen vuxit snabbast i Umeå kommun. Inte en enda gång under de fem senaste mätningarna har kommunen placerat sig lägre än plats 76 (2013 års undersökning). Värt att notera är att toppkommunerna är rejält spridda över landet, en i Västerbotten, en i Västra Götaland, en i Uppsala län, en i Halland och en i Stockholms län.

Goda förebilder

– Vi gratulerar både Boxholm och Umeå till att vara goda förebilder för företagande och hoppas att de erfarenheter som kan dras, om bland annat attityder till lokalt företagande, kan inspirera andra kommuner, säger Anders Hugosson, vd UC.

Till skillnad från många andra mätningar om företagande så belyser Årets Företagarkommun inte vad politiken gör för företagen, utan istället vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

– God och stabil tillväxt är viktigt för en kommuns ekonomi, sysselsättning och välfärd. En kommun som lyckas skapa ett bra lokalt företagarklimat där företag vill växa och investera får mycket tillbaka från sina företagare, säger Günther Mårder.


De viktigaste utmaningarna för kommunerna:

  • En bättre attityd till företagare.
  • Förbättra infrastrukturen.
  • Öppna upp för nya idéer och branscher (privat konkurrens).
  • Skapa enkla regler.

Genom att ge småföretagare bättre villkor kan kommunerna underlätta för dem att skapa tillväxt, jobb och skatteintäkter. 

Årets Företagarkommun

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året och Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. 

Q&A: Frågor och svar om rapporten Årets Företagarkommun 2015

Ladda ned rapporten här.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna