För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småföretag uppger att de vill växa men att de har tillväxthinder. Det visar Småföretagsbarometern 2015.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. De anser dock att det finns tillväxthinder som måste addresseras om de ska kunna växa så mycket som de vill.

Sysselsättningen

Sysselsättningen har ökat sedan 2013 års rapport och trenden är fortsatt positiv. Totalt säger nästan vart femte företag (19 procent) att man ökat personalstyrkan det sista året medan endast 9 procent av företagen dragit ner på personal under samma tid.

Orderingång
Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt sedan 2013 även om den
positiva trenden planat ut under 2014. Förväntningarna framöver är att orderingången ska växa. Dock har många företag tvingats att tacka nej till ordrar, hela 37 procent av företagen har tackat nej till order under det senaste året. Den huvudsakliga anledningen är att företagen uppger att de redan har mer att göra än de hinner med  men även arbetskraftsbrist (kompetens- och
matchningsproblem) uppges vara en orsak.

Omsättning
Omsättningstillväxten har ökat sedan 2013 och det är framförallt industriföretagen som
dragit utvecklingen. Totalt sett tror företagen i riket på en omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna.

Tillväxthinder
Men även om småföretagen ser positivt på framtiden uppger de att deras tillväxt hämmas av ett antal faktorer. Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är de största tillväxthindren, enligt småföretagen. Även politisk osäkerhet upplevs av många småföretag som ett hinder för expansion.

Fakta

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. Undersökningen omfattar ca 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och publiceras i samarbete med Sparbankernas Riksförbund. Intervjuerna har gjort i samarbete med Novus.
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.