headphones newspaper video-player

31 aug 2013 | Riks | Remiss

Remissvar Pensionsåldersutredningen

Företagarna delar utredningens slutsats om att högre pensionsålder är nödvändig men ställer sig kritisk till tvingande regeländringar. För företagen, inte minst de små där major...

5 aug 2013 | Riks | Remiss

Remissvar om vissa skattefrågor

Företagarna har i början av sommaren skrivit till Finansdepartementet rörande ett antal angelägna ändringar av momsregler som är av stor betydelse för små företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD