headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

31 aug 2013 | Riks | Remiss

Remissvar Pensionsåldersutredningen

Företagarna delar utredningens slutsats om att högre pensionsålder är nödvändig men ställer sig kritisk till tvingande regeländringar. För företagen, inte minst de små där major...

5 aug 2013 | Riks | Remiss

Remissvar om vissa skattefrågor

Företagarna har i början av sommaren skrivit till Finansdepartementet rörande ett antal angelägna ändringar av momsregler som är av stor betydelse för små företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap