headphones newspaper video-player

Privata utförare – kontroll och insyn

Kommunallagsutredningens förslag rör insyn i och kontroll av externa aktörer som utför kommunala tjänster. Företagarna anser att förslagen balanserar mellan en rad olika intress...

Remissvar Pensionsåldersutredningen

Företagarna delar utredningens slutsats om att högre pensionsålder är nödvändig men ställer sig kritisk till tvingande regeländringar. För företagen, inte minst de små där major...

Remissvar om vissa skattefrågor

Företagarna har i början av sommaren skrivit till Finansdepartementet rörande ett antal angelägna ändringar av momsregler som är av stor betydelse för små företag.

Småföretagsperspektivet kan förbättras

Upphandlingsutredningen 2010 har i dag presenterat sitt slutbetänkande. Förslaget är bra i mångt och mycket anser Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke, som dock markerat...