headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Privata utförare – kontroll och insyn

16 okt 2013
Kommunallagsutredningens förslag rör insyn i och kontroll av externa aktörer som utför kommunala tjänster. Företagarna anser att förslagen balanserar mellan en rad olika intressen på ett generellt rimligt sätt, även om vi har en del synpunkter i olika avseenden.

Vi understryker vidare vikten av konkurrensneutralitet mellan den kommunala egenregiverksamheten och de privata utförarna.

Läs mer i yttrandet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap