För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar Pensionsåldersutredningen

Företagarna delar utredningens slutsats om att högre pensionsålder är nödvändig men ställer sig kritisk till tvingande regeländringar. För företagen, inte minst de små där majoriteten av jobbtillväxten sker, är det avgörande att den enskilde företagaren också ör den som styr över den egna bemanningen. En ensidig rätt för den anställde innebär motsvarande inskränkning för arbetsgivaren.

Pensionsåldersutredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2013:25) åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern. Trots de reformer som genomförts på området ökar antalet arbetade timmar bland äldre mycket långsamt. Därför vill utredningen bland annat införa en riktålder för pensionsinträde som ska följa medellivslängden. Det skulle exempelvis innebära en höjning av 55 års gränsen för uttag av tjänstepensioner och privata pensioner till 62 år från år 2017 samt att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år från och med år 2016.

Företagarnas remissvar Pensionsåldersutredningen

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.