headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissvar om vissa skattefrågor

5 aug 2013
Företagarna har i början av sommaren skrivit till Finansdepartementet rörande ett antal angelägna ändringar av momsregler som är av stor betydelse för små företag.

Moms är det område som vållar företagen allra högst administrativa kostnader enligt EUs kartläggning och en en stor del av dessa bördor avser ineffektiv implementering av direktiven, vilket medlemsländerna själva kan åtgärda. Vidare är det väl känt att de administrativa bördorna drabbar små företag särskilt hårt vilket är allvarligt för hela samhället då det samtidigt är i de små företagen som de flesta nya jobb skapas. Fyra av fem ny jobb i Sverige de senaste decennierna har skapats i företag med färre än 50 anställda. Därför är det synnerligen viktigt att prioritera förenklingar inom detta område såväl på nationell nivå som på EU-nivå.

 

Läs mer här:

Företagarnas remissvar om vissa skattefrågor

Svenskt Näringslivs hemställan om vissa skattefrågor

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap