headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hallå regeringen, hög tid att tänka om rörande månadsuppgifterna

3 apr 2013
Nu sällar sig Skatteverket till dem som varnar för att införa månadskontrolluppgifter – åtminstone bör de inte införas förrän 2015.

I en skrivelse till Finansdepartementet skriver Skatteverket att de behöver åtminstone 12 månader för att utveckla systemen. De pekar också på att den administrativa bördan för företagen skulle bli högre om förslaget stressas fram.

Detta är ett utmärkt tillfälle för regeringen att arbeta om förslaget. Det ger en möjlighet att presentera en ordentlig analys av effekterna för företagen, begränsa reglerna till byggbranschen och samtidigt anpassa dem till småföretagens situation.

 

Läs mer här

HemställanSkatteverketMånadsuppgifter.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap