För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Premiebaserad arbetslöshetsförsäkring

Företagare föredrar en premiebaserad försäkring där företagare betalar in en premie med valfri ersättningsnivå framför dagens system.

Dagens utformning av arbetslöshetsförsäkringen innebär att företagare som behöver nyttja a-kassan ofta inte får någon, eller mycket låg, ersättning eftersom de inte tar ut lön under tiden företaget går dåligt. Istället för dagens system har Företagarna tidigare föreslagit en premiebaserad försäkring där företagare betalar in en premie med valfri ersättningsnivå. Närmre tre fjärdedelar (72 procent) av företagare anser att det låter som en god idé. Endast 6 procent anser att förslaget är dåligt. Var femte företagare uppger att de inte vet eller inte vill svara.

Bild 6. Företagarna föreslår en premiebaserad försäkring. Vad anser du om förslaget?*

Bild 6 a-kassa.png

*) Fullständig fråga: ” Företagare som behöver nyttja a-kassan får ofta ingen, eller mycket låg, ersättning eftersom de inte tar ut lön under tiden företaget går dåligt. Istället för dagens system föreslår Företagarna en premiebaserad försäkring där företagare betalar in en premie med valfri ersättningsnivå. Vad anser du om förslaget?”

Taket i arbetslöshetsförsäkringen

Omkring hälften (46 procent) av alla arbetslösa (heltid- och deltidsarbetslösa) från mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst från försäkringen. Bland de heltidsarbetslösa är det endast 27 procent som får 80 procent av sin tidigare inkomst. (Sveriges a-kassor, ”Kompensationsgrad vecka 6/2019”)

Dagpenningtaket 910 kr per dag                                           20 020 kr per månad

Motsvarar 80 procent av lön = 1 136 kr per dag          25 000 kr per månad

Ersättning per månad = 22 dagar

Bland företagare har 48 procent av företagare har en inkomst på 25 000 kronor i månaden eller lägre. Det är jämförbart med alla arbetslösa (heltid- och deltidsarbetslösa). Gruppen arbetslösa är däremot generellt en grupp som har en svagare koppling till arbetsmarknaden än företagarpopulationen varför detta inte är jämförbart.

I samband med coronapandemin 2020 har temporära åtgärder vidtagits för att höja ersättningen i a-kassan ytterligare och sänka kvalifikationsvillkoren.

Gå till nästa kapitel: Flexicurity