podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Om undersökningen

Så här är resultaten i undersökningen framtagna.

Utskick till 3 299 deltagare i Företagarnas panel.

Första utskick 5november 2019; påminnelse 8 & 13 november.

Resultat togs fram 18:e november 2019.

925 svar (varav 888 slutförda): 28 procent svarsfrekvens. Även ej slutförda svar ingår i analys (varje svar sparas).

Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagsstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerade vikter räknas fram för olika företagsstorlek, kön, ålder och bransch.