För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Medlemskap i a-kassa

Två av fem företagare är medlem i en arbetslöshetskassa.

Två av fem företagare (44 procent) är medlem i en arbetslöshetskassa. Föga förvånande tenderar yngre företagare att ha en högre anslutningsgrad än äldre företagare. I bild 5 framgår att anslutningsgraden är relativt jämn bland företagare med olika storlek på företagen. Lägst anslutningsgrad har företagare med över tio anställda (32 procent), följt av soloföretagare (43 procent). Soloföretagares relativt låga anslutningsgrad beror bland annat på att marginalerna är alltför låga för att bekosta medlemskap i en arbetslöshetskassa. Företagare med en till fyra anställda har en anslutningsgrad om 46 procent. Högst anslutningsgrad har  företagare med fem till nio anställda (49 procent).

Bild 5. Är du medlem i en arbetslöshetskassa? Svar=Ja
Bild 5 a-kassa.png

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) var 3 658 165 medlemmar i en arbetslöshetskassa i januari 2020. Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning var 5 077 000 personer sysselsatta i februari 2020 och 454 000 arbetslösa. Omkring två tredjedelar av arbetskraften (5 531 000) är alltså medlemmar i en arbetslöshetskassa.

 

Gå till nästa kapitel: Premiebaserad arbetslöshetsförsäkring