För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Referenser

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.

Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). Very happy people. Psychological science, 13(1), 81-84.

Fors, F & Brülde, B (2011). Välbefinnande och livstillfredsställelse i dagens Sverige i Sören Holmberg, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (red) Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2008). The HEXACO personality factors in the indigenous personality lexicons of English and 11  other  languages. Journal of personality, 76(5), 1001-1054.

Sibley, C. G., Luyten, N., Purnomo, M., Mobberley, A., Wootton, L. W., Hammond, M. D., & McLellan, L. (2011). The Mini-IPIP6: Validation and extension of a short measure of the Big-Six factors of personality in New Zealand. New Zealand Journal of Psychology (Online), 40(3), 142.

Västfjäll, D., & Gärling, T. (2007). Validation of a Swedish short self‐report measure of core affect. Scandinavian Journal of Psychology, 48(3), 233-238.

Steel, P., Schmidt, J, & Shultz, J. (2008). Refining the relationship between personality and subjective well-being. Psychological Bulletin,  134,  138-161. doi: 10.1037/0033-2909.134.1.138.