podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Förord

I Sverige har en halv miljon människor sitt eget företag som huvudsaklig sysselsättning och går under benämningen företagare.

Gruppen företagare växer i takt med att såväl arbetslivet som samhället förändras. Varje år startas 70 000 nya företag i Sverige. En företagare arbetar i snitt en arbetsdag mer per vecka än en vanlig anställd och många av dessa har valt att skapa jobb åt en eller flera personer. En stor andel företagare har också vid ett eller ett flertal tillfällen valt att avstå från sin egen lön för att kunna betala företagets medarbetare. Att kunna styra över sin egen tid är för många den största drivkraften till att starta eget.

Företagens villkor och näringslivets utveckling är väl undersökt, men få har tittat på eldsjälarna bakom detta. Hur mår Sveriges företagare egentligen? Det är något som vi har valt att undersöka.

Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet bedriver forskning om småföretagares villkor såväl som välbefinnande och livstillfredsställelse hos den svenska befolkningen. Företagarna är Sveriges största organisation för företagare och verkar sedan 1905 för att Sverige ska vara ett av världens mest entreprenörvänliga länder. Tillsammans har vi genomfört en unik studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om Sveriges företagare och samtidigt bidra till forskning om företagares välbefinnande. Rapporten belyser hur nöjda företagare är med livet i stort, men inte minst hur tillfredsställda de är med sin familj och sina nära relationer, privatekonomi, hälsa, fritid och sitt eget företagande.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på en enkät som skickades ut till 4 323 medlemmar i Företagarnas panel. 1 208 svar ingår i analysen, vilket motsvarar 28 procent av samtliga tillfrågade. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 19 september 2017 och 6 oktober 2017.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning