För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

SGI-regler för uppstartsskede – en seger för Företagarna!

Från den 1 augusti har reglerna för skyddad SGI under uppstartsskede ändrats för att gälla alla företagare. Dessutom har tiden förlängts för enskild firma. Nu gäller tre år för alla företagare.

Företagare med aktiebolag saknade, före 1 augusti 2018, skydd för sin sjukpenninggrundade inkomst (SGI) när de startade företag. Företagare med enskild firma hade skydd under två år.

Men socialförsäkringar berör alla företagare och är en viktig hörnsten i vårt offentligt finansierade skyddsnät som finns för såväl företagare som anställda. Företagarna har därför arbetat för att företagare ska ha ett gott grundskydd inom ramen för ordinarie socialförsäkringar.

Samma regler oavsett företagsform

Med skyddad SGI kommer företagarens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvaras av en jämförelseinkomst, det vill säga lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Företagarna har drivit frågan om att reglerna måste vara samma för alla företagare – oavsett i vilken form företaget drivs.

Från den 1 augusti 2018 har alltså reglerna för skyddad SGI under uppstartsskede ändrats för att gälla alla företagare. Dessutom har tiden förlängts för enskild firma. Nu gäller tre år för alla företagare. Att jämställa företagare med aktiebolag med enskilda näringsidkare har varit en bärande princip för Företagarna under en längre tid. Just detta var ett huvudsakligt förslag i vår rapport Föräldrafällan 1.0 från 2015 som äntligen uppfylldes under förra mandatperioden.

Transparenta system

Trygghetssystemen ska vara transparenta och lättförståeliga för de försäkrade. Inkomstbortfallsprincipen, d.v.s. att man ska kunna behålla större delen av sin inkomst vid sjukdom eller föräldraledighet, ska gälla. I dag missgynnas företagare ofta jämfört med anställda och får kämpa mot Försäkringskassan för att få rätt ersättning.

För att företagare på ett mer transparent sätt ska kunna beräkna sin ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet bör ersättningen beräknas på historiska inkomster. Läs mer om trygghetssystemen och företagare på vår sida för rapporten #Föräldrafällan 2.0

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.