För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Krönikan: ”Äntligen! Ett viktigt steg för rättvisare regler”

Regeringens förslag om att förbättra socialförsäkringssystemet för företagare är en viktigt seger för landets småföretagare, menar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 9 apr 2018
Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

Äntligen meddelar regeringen att den lägger en proposition till riksdagen om att företagare som startar aktiebolag ska få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad på samma sätt som företagare som startar enskild firma. Det innebär att samma regler kommer att gälla oberoende av bolagsform, en rättighet som Företagarna har arbetat för under lång tid. Dessutom föreslås skyddet förlängas till tre år.

Socialförsäkringar berör alla företagare och är en viktig hörnsten i vårt offentligt finansierade skyddsnät som finns för såväl företagare som anställda. Företagarna har därför arbetat för att företagare ska ha ett gott grundskydd inom ramen för ordinarie socialförsäkringar.

Målsättningen är ett socialförsäkringssystem som är anpassat för såväl soloföretagare som företagare med anställda. Ett grundkrav är att företagare ska ha samma möjlighet till trygghet, oavsett i vilken form företaget bedrivs. Det handlar om rättvisa regler vid föräldraledighet, sjukdom och arbetslöshet. Särskilt viktigt är socialförsäkringssystemets skydd för de som vågar ta steget och gå från anställning till eget företagande. Det är i företagets uppstartsfas, i steget från anställning till egenanställning, som riskerna för förlorad inkomst är som störst.

Trots att Sverige har ett av världens mest generösa och väl utbyggda trygghetssystem har det i praktiken inte gällt för företagare som startar aktiebolag. Det framstår nästan som obegripligt att företagare som driver aktiebolag, vilket annars uppmuntrats framförallt om företaget vill expandera och anställa, missgynnas gentemot dem som driver enskild näringsverksamhet då man fastställer SGI. Den företagare som bildar aktiebolag har därmed, över natten, förlorat den trygghet som finns i att kunna behålla sin tidigare SGI i ett uppbyggnadsskede. Regeringens förslag är därför ett stort steg i rätt riktning, men mer behöver göras för att trygghetssystemet ska bli jämställt mellan företagare och anställda. Till exempel behöver vi fortsätta att arbeta för ett mer transparent beräkningsunderlag baserat på historiska inkomster vid beräkning av ersättning i socialförsäkringssystemet. Liksom en mer flexibel föräldraförsäkring och ett begränsat sjuklöneansvar.

Företagarna vill att fler ska ges möjlighet att förverkliga sina drömmar om företagande. Svårigheter att kombinera föräldraskap och företagande avskräcker sannolikt många, inte minst unga kvinnor, från att gå från en trygg anställning till att bli entreprenör. Det måste också vara möjligt att kombinera föräldraskap och ett framgångsrikt företagande.

I grund och botten handlar det om att våga göra upp med anställningsnormen och ge företagare samma möjlighet att utnyttja socialförsäkringssystemets som anställda.

Bra!
Regeringens förslag är ett stort steg i rätt riktning.

Dåligt! Krävs fortsatt arbete för en mer flexibel föräldraförsäkring.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna