För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

#Föräldrafällan 2.0

År 2015 presenterade Företagarna rapporten Föräldrafällan 1.0. Nu efter fyra år – en mandatperiod – har vi undersökt vad som har gjorts och vad som saknas för att företagare ska ges möjlighet att vara föräldralediga. Detta är Föräldrafällan 2.0.

Sverige har i dag drygt en miljon företag och ca 500 000 företagare. Det motsvarar ungefär 10 procent av alla sysselsatta i Sverige. Gruppen företagare växer i takt med att arbetslivet och samhället i stort förändras. Varje år startas 70 000 nya företag. Samtidigt de flesta av landets system och institutioner skapade för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare. Idag tvingas därför många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap.

Företagare missgynnas systematiskt av de trygghetssystem som vi annars tar för givna – trygghetssystem som företagare medfinansierar via sin skattsedel. För att kunna förena företagande med föräldraskap tvingas en stor del av alla företagande föräldrar bryta mot reglerna.

Svårt för företagare att vara föräldralediga

Principen för föräldrapenning är lika enkel som självklar: när man inte arbetar får man föräldrapenning och när man arbetar utgår i stället lön från arbetsgivaren. För företagare är det inte alltid lika självklart att leva efter denna princip. Även om företagaren är föräldraledig under en eller flera månader, så måste många företagare behålla viss kontakt med kunderna och kanske vara beredd att utföra vissa sysslor under tiden. Är man borta på heltid i ett halvår eller mer så finns det kanske inte något företag kvar att komma tillbaka till. 

Företagare får sämre skydd

För många företagare handlar valet om frihet och självbestämmande och att förverkliga en idé. Att det är ett fritt val får däremot inte bli till en ursäkt för att företagare – som betalar sin egen och anställdas löner och skatter – ska ha ett sämre skydd när de behöver det.

Bristerna i systemet är så stora, och åtgärderna få, att det har blivit dags att fundera över om Sverige behöver ett formaliserat alternativt privat trygghetssystem.

Både de överbeskattade företagarna som underutnyttjar föräldraförsäkringen på grund av strikta regler och de mindre företagarna som kämpar med att få verksamheten att gå runt har rätt att vara lediga med sina barn.

Sammanfattning av rapportens innehåll

  • Var fjärde företagare som vid sjukdom och föräldraledighet ansökt hos Försäkringskassan om att få sin SGI fastställd har haft problem med detta. Skälen för varför företagarna har haft problem att få sin SGI fastställd har i huvudsak varit att Försäkringskassan inte godkänt företagarens uppgifter om inkomst. Var femte företagare uppger också att Försäkringskassan krävt oberoende intyg för att kunna fastställa företagarens SGI.
  • Två av fem företagare (39 procent) med småbarn har inte varit föräldralediga med sina barn.
  • Två av tre företagare (65 procent) som de senaste fem åren haft barn i småbarnsålder som kvalificerat dem för föräldrapenning efterfrågar större flexibilitet för att kunna utföra vissa sysslor i företaget under föräldraledigheten.
  • Endast sju procent av företagare tycker att antalet föräldraledighetsdagar bör öka.
  • I Företagarnas undersökning är över hälften (54 procent) positiva till att själva bygga upp buffertar i sina företag och i gengäld minska, eller helt slopa, att betala in egenavgifter/sociala avgifter.

Företagarna föreslår följande reformer:

  • Ett gemensamt inkomstunderlag baserat på historiska inkomster (EGI) bör införas
  • Gör det möjligt att överlåta föräldradagar på närstående
  • Räkna föräldrapenning på fem arbetsdagar, inte på sju veckodagar
  • Tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet
  • En utredning bör tillsättas med uppdrag att föreslå former för ett alternativt privat trygghetssystem.

Läs rapporten #Föräldrafällan 2.0 som PDF. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.