För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

#Föräldrafällan

Efter rapporten #Föräldrafällan: Nu blir förbättrade villkor för företagare ett fokusområde i föräldraförsäkringsutredningen. "Vi har goda förhoppningar att företagare äntligen ska få samma möjligheter att vara föräldralediga som de anställda" säger vd Günther Mårder.

Efter vår rapport Föräldrafällan skrev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll en debattartikel i Aftonbladet med rubriken "Företagare ska också kunna vara barnlediga". Där lovade hon att den kommande föräldraförsäkringsutredningen skulle ha företagare som ett av sina fokusområden. När direktiven till utredningen presenterades i februari 2016 stod det klart att hon hållit sitt löfte. 

– Vi på Företagarna är glada över att ministern lyssnat på oss och tagit till sig problematiken med dagens föräldraförsäkring för Sveriges småföretagare. Utformningen av dagens föräldraförsäkring hindrar inte minst unga kvinnor från att starta företag, eftersom övergången från anställning till företagande är för riskfylld. Reglerna tvingar företagare till betydligt kortare ledighet än anställda och dessutom ofta på deltid, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Vad händer nu?

Efter Företagarna lanserade sin rapport #Föräldrafällan, som tog upp svårigheterna för företagare att ta ut föräldraledighet, lovade regeringen att agera. Nu har det tillsatts en utredning hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd och mer jämlik. 

Utgångspunkten för utredningen är att föräldraförsäkringen måste ta avstamp i det moderna arbetslivet. Därför måste en företagare ha lika goda möjligheter som sina anställda att använda föräldraförsäkringen. 

Utredningens resultat ska rapporteras den 1 oktober 2017 och regeringens förhoppning är att presentera ett förslag för riksdagen innan valet 2018. 

Företagarna kommer att engagera sig mycket i utredningen under de ca 1,5 år den pågår för att arbete för att bryta #Föräldrafällan och göra det enklare för företagare att använda sig av föräldraförsäkringen. 

Andra stora frågor inom socialförsäkringssystemet under det kommande året är de stigande sjuktalen och ett ökat tryck på småföretagens arbetsgivaransvar och implementeringen av flera av socialförsäkringsutredningens förslag.

Läs om rapporten #Föräldrafällan

Företagare är föräldralediga betydligt kortare än anställda personer och dessutom ofta på deltid, visar vår rapport Föräldrafällan. Särskilt dramatisk är skillnaden för kvinnliga företagare där var tredje tar ut högst tre månader föräldraledighet. Bland alla mammor i Sverige tar endast två procent ut så få dagar.

Var tredje kvinnlig företagare tar ut högst tre månader föräldraledighet. Bland alla mammor i Sverige tar endast två procent ut så få dagar.

Mer än var tredje kvinna och nästa hälften av männen säger att den korta ledigheten beror på att det inte går att vara ledig från verksamheten.  För låg föräldrapenning hindrar hälften av kvinnorna och nästan 30 procent av männen i undersökningen från att vara föräldralediga med sina barn.

Till stor del beror detta på att företagare har svårt att få sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställd. Varannan kvinnlig och var fjärde manlig företagare uppger att de haft problem med detta. I praktiken betyder det lägre ersättning eller, i värsta fall, ersättning på lägstanivå.

Trots den korta föräldraledigheten är det svårt för företagare att vara lediga utan att bryta mot reglerna i föräldraförsäkringen. Man får nämligen inte arbeta i sitt företag på kvällar och helger när man lyfter full föräldrapenning. Kan en företagare inte underhålla nödvändiga kundkontakter eller sköta det allra mest grundläggande administrativa är risken stor att det inte finns någon verksamhet att komma tillbaka till.     

- Det är inte rimligt att föräldraförsäkringen endast utgår ifrån anställdas situation. Företagare betalar för trygghetssystemen via skattesedeln, precis som anställda, och ska därför ha möjlighet att ta del av förmånerna utan att behöva bryta mot lagen, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar.

"Företagare betalar för trygghetssystemen via skattesedeln, precis som anställda, och ska därför ha möjlighet att ta del av förmånerna utan att behöva bryta mot lagen."

Företagarna vill att fler unga människor ska ges möjlighet att förverkliga sina drömmar om entreprenörskap och att vara sin egen. Svårigheter att kombinera föräldraskap och företagande avskräcker sannolikt många, inte minst unga kvinnor, från att gå från en trygg anställning till att bli entreprenör och pröva sina vingar. Småföretagare, som idag skapar fyra av fem nya jobb, måste ges möjligheten att vara både företagare och föräldrar.

Läs hela rapporten här.

Företagarnas mål med #Föräldrafällan

1. Att företagare ska tillåtas fortsätta ha viss verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga. 


2. Att beräkningen av SGI ses over och att man säkerställer att Försäkringskassan har tillräcklig kompetens för att göra rättvisande bedömningar av företagares SGI. 

3. Att föräldrapenningen görs om så att den beräknas på fem arbetsdagar, istället för på sju veckodagar. 

4. Att det blir möjligt att överlåta föräldraledighet på närstående, precis som man idag kan avstå VAB-dagar. 

5. Att alla företagare i ett uppbyggnadsskede ges skydd för sin SGI, oavsett bolagsform.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.