headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

LIVE: Allt om arbetsrätt - extrasändning

Företagarnas experter besvarade företagares frågor om arbetsrätt i en sändning du kan se i efterhand. Många av frågorna handlade om reglerna för korttidsarbete.

Företagarna genomförde 27 mars en specialsändning via Facebook Live med anledning av coronakrisen. Fokus är de mest frekventa arbetsrättsfrågor som vår juridiska rådgivning får in dagligen från drabbade företagare.

Vi fick in mängder av frågor - stort tack. Många berörde reglerna för korttidspermittering/korttidsarbete och många fick svar direkt i sändningen ovan. De som inte hanns med under programmet kommer besvaras här på sidan i efterhand. 

I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert Företagarna, Liisa Mast, föreningskoordinator Företagarna och Hampus Löwstedt, rådgivare Företagarna.

Läs också: Corona - råd och stöd till företag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap