podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Experten om korttidsarbete: Vad ställs det för krav på sökande företag?

Lise-Lotte Argulander berättar om korttidsarbete/korttidspermittering. Vad ställs det för krav på sökande företag, hur säger jag upp tillfälliga anställningar/provanställningar vid behov och vad gäller för förhandling med facket?

Denna film är inspelad 26 mars 2020.

  • Del 2 om förhandling med facket vid arbetsbristuppsägningar på grund av coronaepidemin, börjar 3 minuter in i filmen ovan.

Del 1: Korttidsarbete/-permittering: Vad ställs det för krav på sökande företag?

 Krav på bolagen är att när ansökan görs om korttidsarbete så får inte företaget vara på obestånd eller vara skyldiga att upprätt kontrollbalansräkning. I det här fallet så betyder det att ni som företagare inte får vara på obestånd den 7 april för att kunna söka det här stödet, eftersom ansökningar inte kan lämnas in före 7 april. 

Den här obeståndsfrågan är också något vi arbetar med hos Företagarna ganska ordentligt för att påverka och om möjligt få regeringen att flytta bakåt den här obeståndspunkten till att bli något annat än 7 april. Det eftersom vi vet att många företag har likviditetsproblem redan nu med anledning av att alla intäkter och sådant försvann i princip över en natt för företag.

Ni måste också innan ni tar till det här hjälpmedlet korttidsarbete att ha gjort annat för att minska era personalkostnader. (grafik: ”minska personalkostnader”) Det innebär att ni behöver se över organisationen och se om det finns anställningar och arbetsuppgifter som inte behövs i företaget och som ni kan avsluta genom arbetsbristsuppsägningar. Då tänker man sig framförallt provanställningar och andra korttidsanställningar som inte är så att säga verksamhetskritiska för företaget, att ni ska vidta de här åtgärderna nu så snart som möjligt.

Avsluta provanställningar och tidsbegränsade anställningar

Och när det gäller provanställningar så är det enligt lagstiftningen 14 dagars uppsägningstid, om ni inte avtalat med den provanställde om annan uppsägningstid. Så de anställningarna kan ni avsluta relativt snabbt. Men tänk på att om ni avslutar en anställning där någon av de anställda är medlem i en facklig organisation så måste ni varsla den fackliga organisationen. Ni ska också underrätta arbetstagaren skriftligt om att provanställningen upphör, det är jätteviktigt att komma ihåg.

Om ni ska avsluta andra tidsbegränsade anställningar är det några saker ni behöver tänka på. Dels behöver ni tänka på om ni har avtalat i den allmänna visstidsanställningen att det går att säga upp den, eller om den är fast avtalad för en viss tid.

Har ni avtalat om att det går att säga upp den allmänna visstiden är det minst en månads uppsägningstid och då är det väl läge att göra det ganska snart om ni ser att ni behöver det och ni har behovet av att ansöka om korttidsstödet.

Om det som en anställd med allmän visstidsanställning gör är av verksamhetskritisk karaktär, en förutsättning för ert företag ja då behöver ni inte säga upp den här anställde. Men i övrigt behöver ni se över er organsiation och vidta de personalminskningskostnader ni kan göra. I vissa fall kan det krävas förhandlingar och annat.

Del 2: Förhandling med facket vid arbetsbristuppsägningar på grund av coronaepidemin.

Börjar 3 minuter in i filmen ovan.

Enligt medbestämmandelagen MBL ska ni förhandla arbetsbristuppsägningar. Just nu är vi i ett sådant läge där den här coronaepidemin drabbat oss så hårt, så man ofta har ett panikartat läge. Då finns en möjlighet enligt MBL att undvika att förhandla.

Det är om hela den här arbetsbristen bara beror på coronaepidimin, att ni tappat all försäljning och intäkter och är i ett akut läge. Då kan ni enligt  11 paragrafen i medbestämmandelagen låta bli att förhandla när det föreligger synnerliga skäl i ett akut läge. Det här är ett sådant läge.

Så står ni nu inför att ni måste säga upp anställda, tänk på det att ni kan låta bli att förhandla. Ni bör ändå underrätta den fackliga organisationen om att ni gör så här, så att de är beredda på det även om ni inte tänker förhandla.

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.