headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Experten förklarar korttidsarbete

Korttidsarbete, eller korttidspermittering, som det också kallas: Vad betyder det?

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna, förklarar. Filmen är publicerad 26 mars 2020.

- Vi får många frågor om detta på rådgivningen och jag ska försöka förklara vad det innebär. Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det kallas i dagligt tal, innebär att arbetstagaren går ner i arbetstid och sedan delar staten och arbetsgivaren på lönekostnaden.

- Arbetstagaren får behålla 90 procent eller mer av lönen och kostnaderna minskar med upp till hälften för arbetsgivaren.

- Syftet med detta i dessa tider är att man ska kunna behålla sin personal i företaget, de går ner i arbetstid och jobbar kortare dagar, för att sedan kunna växla upp när det blir normalt tillstånd i Sverige igen och kunna jobba mera.

Läs också FAQ: Vad är korttidspermittering?

Taggar
Riks