headphones newspaper video-player

Företagarnas Digitala Mötesrum

Vilken bild har omvärlden av dig och ditt företag? Det digitala mötesrummet kommer den här veckan handla om dig och ditt företags digitala varumärke och vad du bör tänka på och göra föra att inte bli omsprungen av andra.

Bilden av Sverige skiljer sig beroende på vem man frågar vet vi. Men hur ser varumärket Sverige ut genom andra ländersglasögon? Hur står sig vårt land i förhållande till andra och hur jobbar man med den generella bilden av vårt avlånga land? Detta är frågor som vi kommer kunna ta del av på den här veckan Digitala mötesrum.

Oliver Lopez - Föreläsare
Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare, samtidigt som missnöjda kunder snabbt låter andra få veta detta. Att skapa värde har blivit ett sätt att skilja framgångsrika företag från resten. 

I sin föreläsning ger Oliver Lopez oss handfasta tips kring hur vi ska agera för att inte bli omsprungna. Kunddialogen har förflyttats online. Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort. Hur kan vi som företag möta kunden där kunden är?

Emma Jansson & Christian Biller - Svenska Institutet
Emma och Christian kommer att ge oss en bild över hur Sverige som varumärke ser ut om man tittar på det utifrån och in och hur det förhåller sig i förhållande till andra länder. Vi kommer även få ta del av hur man strategiskt jobbar för att behålla och utveckla bilden av Sverige både som ett besöksmål men även ur ett internationellt attraktionsperspektiv på flera plan där företagande och näringsliv är en viktig aspekt.


Hur ser det ut framåt med det digitala mötesrummet?
Vi kommer fortsätta med opåverkad styrka så länge läget kring Covid-19 fortfarande är högaktuellt och närvarande. Vi vet att det fortsatt kommer finnas frågor och ämnen som är intressanta att lyfta just för dig som företagare och medlem i företagarna. Vi kommer ha fokus på framåtsyftande ämnen som hjälper dig som företagare. Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt om i Sverige för tillsammans är vi starka!

När: Fredagen 7/5, kl:11.00-12.00
Anmälan: Anmäl dig i formuläret senast 6/5

Agenda:

11:00                 Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

11:05                 Oliver Lopez – Föreläsare och strateg

11:30                 Emma Jansson & Christian Biller – Svenska Institutet