headphones newspaper video-player

Företagarna Västernorrland

Vi vänder oss till dig som driver företag - stort som litet. Vårt uppdrag är att tillvarata näringslivets och medlemsföretagens intressen i samarbete med kommuner, myndigheter och allmänheten. Vi verkar för ett livskraftigt och seriöst näringsliv och för goda kontakter mellan företagarna såväl inom regionen som på lokal och nationell nivå.

Företagarna Västernorrlands kontor är placerat i Sundsvall. Välkommen att kontakta oss! 

Thomas Byström, regionchef, thomas.bystrom@foretagarna.se

Föreningar i Västernorrland

Lokalföreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening.

Kontakta regionkontoret i Västernorrland
Företagarna Västernorrland Service AB Esplanaden 10, 3 tr 852 32 Sundsvall
060-19 52 85
Hitta andra regionkontor
Våra olika medlemskap

Liten eller medelstor? Läs om de olika typerna av medlemskap som finns.

Senaste förmånserbjudandet

Utnyttja rabatterna smart och tjäna in ditt medlemskap många gånger om.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD