headphones newspaper video-player

Företagarna Halland

Företagarnas kontor för Halland är knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. 

DU som har några frågor kring företagande är alltid välkommen att kontakta oss. Vi är extremt positiva till allt som har med företagsamhet att göra och vi tar oss tid att prata med DIG. DINA tankar är viktiga för oss och vi blir glada om DU som läser detta vill dela med dig av dem.

Vi tror på att ALLA människor har en innebyggd vilja att vara företagsamma på ett eller annat sätt men den viljan kuvas eller snedvrids ibland av ett inte alltid så företagsamt system (samhälle).

Detta kan VI tillsammans ändra på. Vi kan skapa förutsättningar för ett friskt näringsliv där alla kan vara delaktiga på etiskt och moraliskt goda grunder. Men vi måste börja nu och vi behöver DIN hjälp.

Marie Axtelius, regionchef, marie.axtelius@foretagarna.se

Föreningar i Halland

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Halland.

Kontakta regionkontoret i Halland
Företagarna i Halland Service AB Tyghusgatan 2 302 43 Halmstad
0709-52 80 50
Hitta andra regionkontor
Råd och stöd till företag

Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Därför är jag medlem

Kim Johansson driver Café Nosh i Halmstad. Här berättar han varför han är medlem i Företagarna.

Jobbskaparna. Välfärdsbyggarna. Samhällsbärarna.

Vi vill hylla alla företagare som varje dag går upp för att skapa jobb och välfärd. Tack för att ni finns.

Evenemang i vårt område
Inga träffar
Nyheter från vårt område
Förmåner för företagare

Företagarnas förmåner och tjänster är anpassade för att hjälpa och förenkla livet för våra medlemmar.

Våra medlemskap

Företagarna har flera medlemskap som vi skräddarsytt utifrån företagares olika behov. Bli medlem i företagarfamiljen!

GDPR

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Halland ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Halland tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna i Halland Service  AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Halland lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Halland. Du har även rätt att klaga på Företagarna Hallands behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna i Halland Service AB Marie Axtelius 070-9528050

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.