headphones newspaper video-player

Företagarna Norrbotten

Välkommen in till vårt regionkontor!

Vår huvuduppgift är att ge service till de lokala föreningarna. Dessutom ansvarar bolagen för Företagarnas regionala opinionsbildning. Regionbolagen leds av en regional bolagsstyrelse. Vår regionchef ansvarar för det löpande arbetet.

Jonas Nordin, regionchef Norrbotten, jonas.nordin@foretagarna.se

Föreningar i Norrbotten

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta lokalförening i Norrbotten.

Kontakta regionkontoret i Norrbotten
Storgatan 11, 2 tr 972 38 Luleå
070-2645409
Hitta fler regionkontor
Våra olika medlemskap

Liten eller medelstor? Läs om de olika typerna av medlemskap som finns.

Senaste förmånserbjudandet

Utnyttja rabatterna smart och tjäna in ditt medlemskap många gånger om.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD