För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Så fungerar tjänstebil och förmånsbil – reglerna du behöver känna till

Vilka regler gäller egentligen för tjänstebil och förmånsbil? Vid första anblick kan tjänstebil och förmånsbil tyckas vara väldigt lika men det finns stora skillnader. Här får du svar!

Tjänstebil eller förmånsbil? Vad skiljer dem åt?

Den största stora skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil är att tjänstebilen har som syfte att användas i tjänsten. En förmånsbil däremot kan användas även privat men då behöver den anställde förmånsbeskattas. 

Tjänstebilen ska avändas i tjänsten och får enligt Skatteverket bara köras högst 100 mil privat per år, fördelat på 10 tillfällen. Körs mer än 100 mil så ska detta förmånsbeskattas.

Fortsätt läs för en utförlig beskrivning av förmånsbil vs. tjänstebil.

Förmånsbil - så funkar det

Regler: Om en anställd får utnyttja företagets bil privat räknas det som en bilförmån och den anställda förmånsbeskattas. En företagare som jobbar i verksamheten har möjlighet att ta ut bilförmån, oavsett företagsform. Körjournal krävs om arbetsgivaren betalar drivmedlet.

Skatter: Den privata skatten baseras på ett förmånsvärde som tas fram av Skatteverket. Det beräknas utifrån nybilspris, extrautrustning och bilskatt minus avdrag om det är en miljöbil. Förmånen läggs ovanpå lönen och företaget ska betala arbetsgivaravgifter för den.  

Föraren beskattas också för drivmedelsförmån om företagets tankkort används för privata resor. Dock är det skattefritt för föraren att ladda bilen gratis hos företaget ifall den möjligheten finns.  

Momsen är inte avdragsgill för företaget ifall bilen köps in (med undantag för vissa branscher, till exempel taxi). Däremot kan halva momsen dras av vid leasing, beroende på upplägg. 

Plus: Privat är det lönsamt att låta företaget stå för bilkostnaderna – trots beskattningen. Du kan köra hur mycket du vill privat utan att det kostar dig mer, bortsett från det du tankar. Skattefri gratisladdning på jobbet. 

Minus: Dyrt att tanka privat med drivmedelsförmån eftersom den faktiska kostnaden räknas upp med 20 procent. Snåriga regler och mycket att hålla reda på både för den anställda och företaget. Krånglig redovisning för företaget, särskilt vid leasing.

Tjänstebil - så funkar det

Regler: Tjänstebil förväxlas ibland ihop med förmånsbil - men i Skatteverkets ögon är det två olika saker. En tjänstebil ska användas i jobbet och får bara ”i ringa omfattning” köras privat.

Skatter: Om tjänstebilen i stort sett bara används i jobbet blir det ingen privat beskattning.

Max 100 mil privat körning vid högst tio tillfällen tillåts, enligt Skatteverket. Kör du mer än tillåtet privat med tjänstebilen förvandlas den till en förmånsbil och du förmånsbeskattas. Här är det noga med att föra körjournal så att det kan bevisas att man inte gått över gränsen. Resor till och från jobbet räknas som privat körning.

Lyssna på  Juristerna svarar 18: Kan jag använda företagets bil privat? 

Momsen är inte avdragsgill för företaget ifall bilen köps in (med undantag för vissa branscher, till exempel taxi). Däremot kan halva momsen dras av vid leasing, beroende på upplägg.

Plus: Enklare regler. Varken den som utnyttjar tjänstebilen eller företaget behöver hålla koll på förmånsvärden eller regler kring drivmedelsförmåner.

Minus: Små möjligheter att utnyttja bilen privat. Körjournal krävs för att undvika förmånsbeskattning. Föraren har bevisbördan. Krångliga redovisningsregler för företaget, särskilt vid leasing.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.