podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil

Tjänstebil eller förmånsbil? Vad skiljer dem åt?

Vid första anblick kan tjänstebil och förmånsbil tyckas vara väldigt lika men det finns stora skillander.

Används både privat och i tjänsten?

Den största stora skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil är att tjänstebilen har som syfte att användas i tjänsten. En förmånsbil däremot kan användas även privat men då behöver den anställde förmånsbeskattas. 

Tjänstebilen ska avändas i tjänsten och får enligt Skatteverket bara köras högst 100 mil privat per år, fördelat på 10 tillfällen. Körs mer än 100 mil så ska detta förmånsbeskattas. 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.