headphones newspaper video-player

Är premien för min företagsförsäkring avdragsgill?

11 jul 2017
SVAR: Ja, försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för din näringsverksamhet är normalt avdragsgilla. Detta gäller exempelvis för din kombinerade företagsförsäkring och ditt företags fordon. Särskilda regler gäller dock för privata sjukvårdsförsäkringar och grupplivförsäkringar.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap