headphones newspaper video-player

Vanliga frågor om företagsförsäkringar

Försäkringsfrågor är ofta krångliga och svåra. Företagarna har listat och besvarat de vanligaste frågorna på ett enkelt sätt. Läs igenom vår försäkringsguide!

11 jul 2017 | Riks | Guide

När kan jag byta försäkringsbolag?

SVAR: Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings förfallodag. Andra villkor gäller om du ändrar verksamhet under pågående försäkringsår som gör att du behöver ändra ditt f...

11 jul 2017 | Riks | Guide

Vad betyder ren förmögenhetsskada?

SVAR: Med ren förmögenhetsskada avses en skada där någon lider en rent ekonomisk skada utan samband med sak- eller personskada. Normalt till följd av att man som konsult gett fe...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap