headphones newspaper video-player

Vanliga frågor om företagsförsäkringar

Försäkringsfrågor är ofta krångliga och svåra. Företagarna har listat och besvarat de vanligaste frågorna på ett enkelt sätt. Läs igenom vår försäkringsguide!

När kan jag byta försäkringsbolag?

SVAR: Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings förfallodag. Andra villkor gäller om du ändrar verksamhet under pågående försäkringsår som gör att du behöver ändra ditt f...

Vad betyder ren förmögenhetsskada?

SVAR: Med ren förmögenhetsskada avses en skada där någon lider en rent ekonomisk skada utan samband med sak- eller personskada. Normalt till följd av att man som konsult gett fe...