headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jag jobbar bara säsongsvis, varför måste jag betala försäkring för hela året?

11 jul 2017
SVAR: Försäkringar innehåller olika moment. En Kombinerad Företagsförsäkring innehåller t ex normalt både ansvars- och rättsskyddsmoment.

Skadeståndsanspråk kan riktas mot ditt företag även under den tid som du inte bedriver verksamhet. Detsamma gäller att tvist kan uppstå i efterhand avseende avtal som slöts under den säsong som arbete bedrevs.

För att ha heltäckande skydd behöver man då upprätthålla försäkring även mellan säsongerna.

Läs mer om ansvarsförsäkring:

 Vad ersätter en ansvarsförsäkring?

 Ansvarsförsäkring

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap