headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Om jag är ute och renoverar ett badrum och det blir en vattenskada senare, täcks det av försäkringen?

11 jul 2017
SVAR: Ja, förutsatt att du har en försäkring som omfattar denna typ av verksamhet och om bostadsägaren riktar krav mot dig, så träder din ansvarsförsäkring in.

Ditt försäkringsbolag kommer då att ta hand om ärendet och undersöker om du är skadeståndsskyldig och om så är fallet betalar de skadeståndet. Undantag finns bland annat för grov vårdslöshet och uppsåt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap