headphones newspaper video-player

Jag jobbar hemifrån, täcker inte min hemförsäkring mina saker då?

11 jul 2017
SVAR: Nej, en hemförsäkring täcker normalt enbart sådant som köpts privat och används för privat bruk. En dator i bostaden som betalats av företaget och som används i näringsverksamheten ersätts vanligtvis inte av hemförsäkringen.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap