headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Om någon halkar utanför min affär på vintern och skadar sig, täcks det av min försäkring?

11 jul 2017
SVAR: Normalt har fastighetsägaren ett ansvar för skottning och sandning utanför lokalen om inte annat överenskommits. Skulle däremot någon halka inne i din affär till följd av blöta golv gäller försäkringen.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap