För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vanligaste felen i bokslut och skatter

De vanligaste felen i bokslut och deklaration bland småföretagare omfattar ofta frågor inom inkomstskatt, arbetsgivaavgifter och moms.

Inkomstskatt

  • Deklarerar för sent,  deklarationen är inte komplett och överföringsfel – Ett vanligt fel är att deklarationen lämnas för sent eller att företagaren lämnar huvudblanketten utan bilagorna, t ex NE, N3A, K10 vilka lämnas senare. Det skapar överföringsfel helt i onödan. Vidare är det också vanligt att belopp förs över till fel ruta eller inte alls.

Läs även: Förseningsavgifter vid för sent inlämnad deklaration? 

  • Privata kostnader i företaget – ett fel som alltid är ”i topp” varje år. Det kan röra sig om alla möjliga kostnader; möbler, prenumerationer, hemelektronik etc som inte godkänns.
  • Oredovisad hyresinkomst från arbetsgivare – Det är påfallande ofta som hyresinkomster som den anställde fått från arbetsgivaren och som det finns kontrolluppgift på ändå inte redovisas i deklarationen.
  • Dubbelredovisning av utdelning – När ett fåmansaktiebolag missat att kryssa i rutan ”delägare” på kontrolluppgiften förifyller Skatteverket det som utdelning. Det är alltför vanligt att delägaren upp utdelningen via K10 men missar att stryka det förtryckta beloppet på huvudblanketten.
  • Periodiseringsfonder/specifikationen – Många företagare missar återföring av periodiseringsfonder men även andra belopp som finns angivna i specifikationen.

Läs även: Korta fakta om skatter för företagare

Arbetsgivaravgifter

  • Fel- eller oredovisad bilförmån Ett mycket vanligt fel. Företag som redovisar bilförmån missar ofta att räkna med extrautrustning eller har svårt att använda reglerna för att sätta ned förmånsvärdet eller ta bort det helt. Företag som missar att redovisa bilförmån helt har ibland köpt in en bil till verksamheten utan att reflektera över vem som har möjlighet att använda den och det krävs ofta en körjournal för att visa att bilen inte har använts privat. Det är också mycket vanligt att blanda ihop resor i tjänsten med privata resor som till/från arbetet. Även en person som är ledig utan lön men har bilförmån måste ta upp förmånen men då går ju inte att göra något skatteavdrag eftersom ingen lön betalas ut. Ta hjälp av Skatteverkets beräkningstjänst!
  • Kostförmån – Arbetsgivare vill ofta bjuda sina medarbetare på något för att skapa en god arbetsmiljö och inte minst om det finns medarbetare som får jobba sena kvällar/nätter eller tidiga morgnar så kan det underlätta mycket att köpa in mat eller att ha tillgång till mat i kylen på jobbet. Det här är dock regelmässigt en löneförmån som ska beskattas hos den anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter. Dessutom infördes förra året nya tämligen krångliga regler för avdragsrätten som du kan läsa mer om här.

Moms

  • Bristfälliga/felaktiga underlag – Det ställs vissa formella krav för att det ska finnas avdragsrätt för ingående moms. Det är ett vanligt fel att underlaget inte uppfyller de här kraven, t ex vem som är beställare eller var varan/tjänsten ska levereras

Läs även: Så redovisar du och betalar moms som företagare. 

  • Privata inköp – Liksom i inkomstbeskattningen är det mycket vanligt med avdrag för ingående moms på varor/tjänster som avser privata inköp.
  • Felperiodisering/felfördelning – Ibland kan det vara svårt att veta vilket som är den rätta perioden att redovisa momsen och vid s k blandad verksamhet är det många som gör fel vid fördelningen av den ingående momsen.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.