headphones newspaper video-player

Remisser 2016

Remissyttrande- Betaltjänster

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över utredningens betänkande och vill lämna övergripande kommentarer på dess förslag.

Utvärdering KOS-reglerna - remissvar

Företagarna har lämnat synpunkter på Konkurrensverkets utkast till utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (de s.k. KOS-reglerna).