podcast news play företagaren I media förmån faq

Remisser 2016

Remissyttrande- Betaltjänster

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över utredningens betänkande och vill lämna övergripande kommentarer på dess förslag.

Utvärdering KOS-reglerna - remissvar

Företagarna har lämnat synpunkter på Konkurrensverkets utkast till utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (de s.k. KOS-reglerna).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.