För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket- remissvar

Företagaren anser att ett utökat beslutanderätt för Konkurrensverket inte är befogat i dagsläget och anser att dagens system förefaller fungera väl.

Kort sammanfattning.
Företagarna tycker inte utredningen kring ett eventuellt ökat beslutanderätt för Konkurrensverket övertygar i fråga om behovet av en reform. Den nuvarande ordningen, där Konkurrensverket väcker talan i domstol och processerna förs enligt processlagen, är redan inarbetad och det befintliga systemet förefaller fungera i huvudsak väl.

Att i ett sådant läge införa de föreslagna förändringarna av systemet framstår ytterst tveksamt och kan riskera att skapa ökad osäkerhet för de berörda företagen.

Läs hela remissvaret från Företagarna - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.