podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket- remissvar

Företagaren anser att ett utökat beslutanderätt för Konkurrensverket inte är befogat i dagsläget och anser att dagens system förefaller fungera väl.

Kort sammanfattning.
Företagarna tycker inte utredningen kring ett eventuellt ökat beslutanderätt för Konkurrensverket övertygar i fråga om behovet av en reform. Den nuvarande ordningen, där Konkurrensverket väcker talan i domstol och processerna förs enligt processlagen, är redan inarbetad och det befintliga systemet förefaller fungera i huvudsak väl.

Att i ett sådant läge införa de föreslagna förändringarna av systemet framstår ytterst tveksamt och kan riskera att skapa ökad osäkerhet för de berörda företagen.

Läs hela remissvaret från Företagarna - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.