headphones newspaper video-player

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket- remissvar

Företagaren anser att ett utökat beslutanderätt för Konkurrensverket inte är befogat i dagsläget och anser att dagens system förefaller fungera väl.

Kort sammanfattning.
Företagarna tycker inte utredningen kring ett eventuellt ökat beslutanderätt för Konkurrensverket övertygar i fråga om behovet av en reform. Den nuvarande ordningen, där Konkurrensverket väcker talan i domstol och processerna förs enligt processlagen, är redan inarbetad och det befintliga systemet förefaller fungera i huvudsak väl.

Att i ett sådant läge införa de föreslagna förändringarna av systemet framstår ytterst tveksamt och kan riskera att skapa ökad osäkerhet för de berörda företagen.

Läs hela remissvaret från Företagarna - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.