För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Utvärdering KOS-reglerna - remissvar

Företagarna har lämnat synpunkter på Konkurrensverkets utkast till utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (de s.k. KOS-reglerna).

Vi har bland annat betonat att många små företag är frustrerade när de möter konkurrensproblem till följd av att offentliga aktörer agerar på öppna marknaden. Det är viktigt att KOS-systemet kan erbjuda rimliga lösningar för att fånga upp och åtgärda eventuella överträdelser i dessa konkurrenssituationer. Vi redogör närmare för vår syn på problematiken och pekar på faktorer av betydelse för en sådan utveckling.  

Läs hela remissvaret här: Remissynpunkter - KKV-utvärdering KOS-reglerna.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.