podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Topp- och bottenlistor

Vilka kommuner utmärker sig genom att köpa mycket eller lite från småföretag och mikroföretag, samt lokala sådana företag?

Inköp från lokala företag

Företag med minst en arbetsplats i kommunen.

Topp tio kommuner

Inköp från lokala företag Topplista 1.jpgBotten tio kommuner

Inköp från lokala företag Bottenlista 1.jpg

Inköp från småföretag

Företag med max 49 anställda.

Topp tio kommuner

Inköp från småföretag Topplista 2.jpg

Botten tio kommuner

Inköp från småföretag bottenlista 2.jpg

Inköp från mikroföretag


Företag med max 10 anställda.

Topp tio kommuner

Inköp från mikroföretag Topplista 3.jpgBotten tio kommuner

Inköp från mikroföretag Bottenlista 3.jpg

Inköp från lokala småföretag

Företag med minst en arbetsplats i kommunen med max 49 anställda.

Topp tio kommuner

Inköp från lokala småföretag Topplista 4.jpg

Botten tio kommuner

Inköp från lokala småföretag Bottenlista 4.jpg

Inköp från lokala mikroföretag


Företag med minst en arbetsplats i kommunen med max 10 anställda.

Topp tio kommuner

Inköp från lokala mikroföretagTopplista 5.jpg

Botten 10 kommuner

 

Inköp från lokala mikroföretag Bottenlista 5.jpg

Gå till nästa kapitel: Interaktiv statistik med alla kommuner