För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kommunernas inköp från små och medelstora företag

En analys av transaktionsdata från kommunernas bokföring 2018, 2019 och 2020.

Sveriges 290 kommuner är viktiga kunder för näringslivet. Mängder av företag är beroende av de inköp som det offentliga gör från lokala företag. Det kan handla om allt från inköp av konsulttjänster till sophämtning.

Företag vittnar om att det finns brister i transparens kring affärsmöjligheter och brist i insyn kring vilka företag som kommunerna har ingått avtalen med. Ett annat sätt att se på det är att det finns brister i redovisningen av hur våra gemensamma skattemedel används.

För att få en bättre bild och inblick i kommunernas inköp har Företagarna tagit hjälp av företaget Tendium, ett svenskt forskningsbolag som arbetar för att förbättra den offentliga marknaden med hjälp av AI, som inhämtat data från kommunernas leverantörsreskontra.

Med hjälp av big data kan därför uppgifter publiceras som visar kommunernas inköp från näringslivet fördelat på inköpens värde, branscher, företagstyp och företagens lokala förankring.

Gå till nästa kapitel: Nyckeltal över kommunernas inköp 2019