För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Interaktiv statistik med alla kommuner

Här finns en interaktiv lista med nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i statistiken.

I denna interaktiva statistik finns uppgifter kommun för kommun om:

  • kommunala inköp i kronor, totalt
  • andel inköpt från småföretag                   
  • andel inköpt från lokala företag
  • andel inköpt från lokala småföretag.

Observera att statistik saknas från 19 kommuner

Datakälla: Tendium. Licens: Användning i media. Endast icke-kommersiell användning tillåten.

Hjälp för att ladda ner data. 

 

Hantera exporterad data i Excel 

Om du laddar ner den interaktiva kolumnen i Excelfil så gör du så här för att statistiken ska visas i rätt kolumner: 
1. Markera hela "kolumn A" genom att klocka på "A" i kolumnhuvudet.
2. Välj "Data" i menyhuvudet och därefter "Text till kolumner".
3. Välj "Avgränsade fält" och sedan "nästa".
4. Välj "Komma" och sedan "slutför".
Obs! Endast icke-kommersiell användning tillåten.

 

Gå till nästa kapitel: Metod och tillvägagångssätt