För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Nyckeltal över kommunernas inköp 2019

Hur mycket köper kommunerna för och vilka företag är det som säljer?

Det här kapitlet redogör för hur mycket kommunerna köper från små och medelstora företag och hur stora inköpen som kommunerna gör är i genomsnitt. Det vill säga hur mycket ett genomsnittligt företagen säljer för till kommunerna. Här visas även hur mycket kommunerna köper av olika branscher och vilka företag inom branscherna som de köper från.

Sammanställningen över kommunernas inköp avser samtliga kommuner i Sverige. En uppräkning, viktad efter kommunernas storlek, har gjorts för de kommuner som inte lämnat ut uppgifter avseende 2019.

Nyckeltal 2019 – kommunernas inköp från små och medelstora företag

Nyckeltal 1.jpg

*Företag med 0-249 anställda.

Nyckeltal 2019 – kommunernas inköp från små och medelstora företag

Nyckeltal 2.jpg

Flest antal SME som kommuner köper ifrån finns inom handeln och bland konsulter

Som framgår av bilden nedan är det företag verksamma inom handel som utgör den största numerären av de små och medelstora företag som kommunerna köper från. Därefter följer i fallande ordning konsultbranschen, bygg, hotell- och restaurang, tillverkning och kultur, nöje och fritid och så vidare. I den andra ändan återfinns företag som är betydligt färre till antalet, inom verksamheter som mineralutvinning, el, gas, värme och kyla samt offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring.

Antal små och medelstora företag som kommunerna gjort ett inköp ifrån, per bransch*

Klicka på bilden för att göra den större. 

Nyckeltal 3.jpg

* Branschuppdelning per SNI-kod

Topp 10 procent av SME står för upp till 90 procent av försäljningen till kommunerna

I majoriteten av branscherna så står 10 procent av SME-företagen för hela 85-90 procent av kommunernas samlade inköp från SME-företag i den branschen. Inom finans- och försäkring är det hela 94 procent. En mindre del av företagen svarar alltså för en stor andel av försäljningen till kommunerna. 

Andelen av kommunernas inköp från SME som kommer från topp 10 procent största säljarna, per bransch.

Klicka på bilden för att göra den större. 

Nyckeltal 4.jpg

 

 

Gå till nästa kapitel: Statistik från 19 kommuner saknas