podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Hur stor del av företagens omsättning kommer från kommunala inköp?

I detta kapitel redogörs för hur stor del av företagens omsättning som kommer från kommunala inköp. Data gäller år 2018 och antal företag som är med i statistiken är 239 stycken.

Som framgår av bilden nedan utgör försäljningen till kommuner en fjärdedel av omsättningen i två branscher: kultur, nöje och fritid samt vård och omsorg; sociala tjänster. 

Andel av företagens omsättningen som är försäljning till kommuner (%), SME och stora företag, per bransch

 Klicka på bilden för att göra den större. 

Närmare titt på utbildningsbranschen

Inom utbildningsbranschen finns en storr spännvid. Försäljning till universitets- och högskoleutbildning eller till trafikskoleverksamhet utgör en liten del av omsättningen. Däremot utgör försäljning till kommuner halva omsättningen för företag inom grundskoleutbildning.

Företagens försäljning till kommuner som andel av omsättningen (%), uppdelat på SME och stora företag

 Klicka på bilden för att göra den större. 

Andel Ftg omsättning 2.jpg

 

 

Gå till nästa kapitel: Vilka branscher köper kommunerna in mest ifrån?