För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Varför hållbarhet?

Hållbart företagande handlar om såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Och samtidigt som hållbarhetsarbete bidrar till ett bättre samhälle, uppger många företagare att det också ger klirr i kassan.

Förväntningarna på att företag arbetar hållbart blir allt högre från samhälle och enskilda kunder. Det finns många och goda skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete och drivkrafterna är många.

En undersökning som Företagarna genomförde 2019 tillsammans med hållbarhetsbyrån Beyond Intent och Fossilfritt Sverige visade att hållbarhetsarbetet bland Sveriges företag främst var affärsdrivet.

Att stärka konkurrenskraften, lönsamhet och ökade krav från kunder är bland de främsta anledningarna till hållbarhetsarbetet. Rationellt med andra ord.

Nära två av tre företagare uppger att deras hållbarhetsarbete stärkt deras kundrelation. Varannan menar att det också skapar nöjda medarbetare och gynnar försäljningsarbetet. 

Det visade sig också att hållbarhetsarbete ger resultat. Nära två av tre företagare uppger att deras hållbarhetsarbete stärkt deras kundrelation. Varannan menar att det också skapar nöjda medarbetare och gynnar försäljningsarbetet. Två av fem företagare säger dessutom att håll­barhetsarbetet har bidragit till ökad lönsamhet och fler uppdrag, medan var tredje också ser att det varit positivt för styrning och administration.

Vilka är de främsta anledningarna till att ni.jpg

Drivkrafterna som styr

Det finns olika anledningar att arbeta hållbart.  Även med ett gemensamt mål ser behoven och drivkrafterna olika ut för olika företag, verksamheter och branscher. 

Engagemang

Majoriteten företagare, särskilt bland små och medelstora företag, är ofta mycket engagerade i sin verksamhet, sina anställda, det lokala samhället och framtiden för sin omvärld och företaget. Genom att investera i hållbarhet och även involvera eventuella anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter, får du insikt om risker och möjligheter och skapar samtidigt engagemang i ditt företag.

Behov

Vår värld ställs inför nya och stora utmaningar. Miljöförstöring, klimatförändring, resursbrist och sociala klyftor påverkar oss alla, oavsett var eller hur vi lever. Vi företagare bär ett ansvar men har också en del i lösningarna för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Lönsamhet

Hållbarhet betraktas ofta som kostsamt. Men som en integrerad del av verksamheten och med stöd i hela organisationen blir hållbarhetsarbetet en investering som minskar riskexponeringen, ökar effektivitet och genererar avkastning i form av nya affärer, fler uppdrag och förbättrad kundrelation.

Efterfrågan

Alla företag bygger sin affär på att tillfredsställa behov. Efterfrågan styr utbudet och utmaningen är att hitta kostnadseffektiva lösningar på problem. Efterfrågan på hållbara affärsmodeller som samtidigt bygger ekonomiskt och socialt värde växer hela tiden och behovet av att hitta lösningar på vår tids stora miljö- och samhälleliga utmaningar skapar nya och betydande affärsmöjligheter.

Förväntan 

I takt med att konsumenterna blir mer medvetna ställs högre krav på företag och deras produkter och tjänster. Även personal ser företags hållbarhetsarbete som allt viktigare och har för många blivit en betydande faktor för att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal. 

Krav

Allt fler kunder ställer allt högre krav på hållbarhet. Den svenska staten sätter vikt vid miljö och social hållbarhet vid upphandlingar. Kravmärkning, energieffektivitet, mångfald och organiska materialval har blivit urvalskriterier vid inköp och i kravspecifikationer. Även om pris är fortfarande ofta är avgörande, har hållbarhet allt mer blivit en förutsättning för att konkurrera om och behålla kunder, både offentliga och privata.

Klimatvänligt företagande – en varumärkesfråga

Klimatkrisen är den mest uppmärksammade och kanske mest akuta hållbarhetsfrågan. Från att setts enbart som en risk att förlora pengar blir allt fler företag medvetna om att det även är en affärsmöjlighet.

Klimatperspektivet blir allt viktigare. Dagens företag ser att det lönar sig ekonomiskt att ställa om och jobba mer grönt. Särskilt när det finns en sån efterfrågan från kunder som vill minska sin egen klimatpåverkan. 

Genom att ställa om finns direkta vinster att genom minskade kostnader, men också möjligheter till nya affärer med innovativa lösningar eller andra affärsmodeller.

Läs mer om hur du enkelt kan minska er klimatpåverkan.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.