podcast news play företagaren I media förmån
Digitala verktyg för hållbarhet.

Digitala verktyg och guider som hjälper dig att arbeta hållbart

Besök eller ladda ner och testa direkt. Här finner du tips på praktiska verktyg och guider som hjälper er med företagets hållbarhetsarbete.

Ansvarsfullt.se

Ett enkelt webbaserat verktyg för små företag som vill förbättra kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Beyond Intent ASSET Quick Scan

Ett enkelt webbaserat snabbtest för företags hållbarhetsstatus.

Business Swedens Hållbarhetsguide

Business Swedens guide för små och medelstora företag som ska exportera eller som har en internationell värdekedja.

Energimyndighetens öppna utbildningar

Webbutbildningar i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram i serien Energismarta företag. Kurserna är gratis och riktar sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och möbelföretag, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare, fordonsverkstäder samt gjuterier.

Fair transport

Checklista som ska underlätta för dig som transportköpare att göra rätt val och köpa en Fair Transport. Sveriges Åkeriföretag har sammanställt en förkortad version av Q3:s  upphandlingsverktyg med frågor som kan underlätta dialogen vid ditt val av transportföretag.

Global Compact Self Assesment Tool

Webbaserat verktyg för att analysera ditt företags styrkor och svagheter i förhållande till Global Compacts tio principer om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Du kan spara dina svar och använda dina resultat för uppföljning och rapportering. Verktyget är på engelska.

Klimatkompassen

På Klimatkompassen finns en CO2-kalkylatorn till hjälp med att beräkna företagets koldioxidutsläpp. Du kan även få inspiration att utveckla en klimatstrategi som kan minska företagets utsläpp av CO2 och andra växthusgaser.

Matkalkylatorn

WWF:s Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur bidrar vårt företags inköp?

MyClimate  - ZeroMission

ZeroMission är svensk representant för organisationen MyClimate, en icke-vinstdrivande stiftelse i Schweiz för klimatkompensation. Beräkna ditt fotavtryck och se över klimatpåverkan med hjälp av en enkel kalkylator. 

SDG Compass

SDG Compass guidar företag genom Agenda 2030-målen och hur de kan ha betydelse för din verksamhet. Guiden ger också förslag på indikatorer och innehåller ett rikligt register på olika verktyg framtagna av mängder av olika bransch-, sektor- eller frågerelaterade organisationer. (SDG är förkortningen för Sustainable Development Goals.) 

Sveriges miljömål för företag

Här hittar du råd om hur företag kan jobba för att bidra till Sveriges nationella miljömål. Det finns också stöd för att komma igång med ett strukturerat miljöarbete, sammanställda av regeringens miljömålssamordnare för näringslivet.

The Danish Institute for Human Rights
Danske Insitut for Menneske Rettigheder har utvecklat ett antal verktyg för företag som bla ger dig överblick över risker kopplade till mänskliga rättigheter. Det finns även en landguide och en guide med mallar för mänskliga rättigheter och företagande. Webbplatsen är på danska och engelska. 

The Sustainability Guide

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har tagit fram en internationell hållbarhetsguide där företag, designers och andra kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Här finns verktyg och material för den som vill lära sig mer om ekodesign och som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet.

Verksamt.se

Verksamts guide till hållbart företagande med information och hjälpmedel.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.