För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Digitala verktyg och guider som hjälper dig att arbeta hållbart

Besök eller ladda ner och testa direkt. Här finner du tips på praktiska verktyg och guider som hjälper er med företagets hållbarhetsarbete.
Digitala verktyg för hållbarhet.

Digitala hållbarhetsverktyg för företagare

Ansvarsfullt.se

Ett webbaserat verktyg där små och medelstora företag kan följa upp sitt hållbarhetsarbete genom självskattning. Verktyget integrerar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Användare betalar en prenumerationsavgift för att få tillgång till tjänsterna, det går att testa en gratisversion.

Beyond Intent ASSET Quick Scan

Ett webbaserat snabbtest som ger en helhetsbild av företags hållbarhetsstatus inom miljö, arbetsrätt, affärsetik och mänskliga rättigheter. Verktyget finns tillgängligt gratis i samarbete med Företagarna. Fokus är att belysa hur hållbarhet är relevant för ditt specifika företag.

Carbon Footprint Manager
På hemsidan finns en CO2-kalkylator för att beräkna ditt företags koldioxidutsläpp. Du kan även få hjälp att utveckla vägen framåt mot minskade utsläpp. Hemsidan är på engelska. Verktyget är gratis.

CBI index

Anlysverktyg för företag som har internationell verksamhet eller planerar att expandera internationellt. CBI visar risker, inklusive hållbarhetsrisker, för expansionen till en viss marknad. Det är möjligt att testa verktyget kostnadsfritt.

Greenhouse Gas Protocol
Här finns ett excel-baserat verktyg för företag att uppskatta sina växthusgaser inklusive koldioxid. Verktyget definierar utsläpp för förbränning, elektricitet och transport. Hemsidan har även guider, standarder och utbildningsmaterial. Hemsidan är på engelska. Verktyget är gratis.

Matkalkylatorn

WWF:s Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Matkalkylatorn är utformad främst med fokus på konsumenten. Det är gratis att anända den.

Normative

Normative är ett verktyg där företag kan ladda upp data som sedan beräknas för att se vilket koldioxidavtryck ett företag har. Det är möjligt att få testa verktyget kostnadsfritt.

Zeromission

På den här sidan finns möjlighet att mäta ditt företags utsläpp. Det finns också tips på hur du kan kompensera för utsläppen. ZeroMission är svensk representant för organisationen MyClimate, en icke-vinstdrivande stiftelse i Schweiz för klimatkompensation. Går att prova kostnadsfritt.

Guider för hur du som företagare kan arbeta med hållbarhet

Business Swedens Hållbarhetsguide

Business Swedens guide för små och medelstora företag som ska exportera eller som har en internationell värdekedja. Guiden tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.

Guide to Human Rights Impact Assessment and Management | UN Global Compact

FN:s Global Compact har utvecklat en guide för att bedöma och hantera påverkan på mänskliga rättigheter. Guiden finns på engelska och spanska och går att läsa på webben eller ladda ner. Hemsidan är på engelska.

Hållbarhetsportalen hos Företagarna

Företagarna har tagit fram en guide som beskriver steg för steg hur du som företagare steg kan arbeta med hållbarhet. Materialet är särskilt anpassat för små och medelstora företag. Guiden inkluderar alla delar av företags hållbarhetsarbete.

Miljöledningssystem

Naturvårdsverket beskriver huvudstegen i ett miljöledningssystem. På sidan finns även länkar till en användarguide och sektorspecifik miljöledningspraxis.

SDG Compass

SDG Compass är en guide till Agenda 2030 och hur de globala målen kan ha betydelse för ditt företag. Den går att läsa på webben och ladda ner i pdf-format. Guiden ger också förslag på indikatorer och innehåller ett rikligt register på olika verktyg framtagna av mängder av olika bransch-, sektor- eller frågerelaterade organisationer. (SDG är förkortningen för Sustainable Development Goals.) Hemsidan är på engelska.

Inventory of Business Tools – SDG Compass

SDG Compass har även en gedigen lista över stöd som finns på områden kopplade till globala målen exempelvis för vatten, barnrättigheter, mänskliga rättigheter eller biodiversitet. Hemsidan är på engelska.

Sveriges miljömål för företag

Här hittar du råd om hur företag kan jobba för att bidra till Sveriges nationella miljömål. Det finns också stöd för att komma igång med ett strukturerat miljöarbete, sammanställda av regeringens miljömålssamordnare för näringslivet.

The Danish Institute for Human Rights
Danske Institut for Menneske Rettigheder har utvecklat ett antal verktyg för företag som bland annat ger dig överblick över risker kopplade till mänskliga rättigheter. Det finns även en landguide och en guide med mallar för mänskliga rättigheter och företagande. Webbplatsen är på danska och engelska. 

Sustainability Guide

Tips om design som tankesätt, process och verktyg för att ta fram hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. En guide med stöd och inspiration för designers, produkt- och tjänsteutvecklare.

SVID Hållbarhetsguiden

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har tagit fram en internationell hållbarhetsguide där företag, designers och andra kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Här finns stöd och material för den som vill lära sig mer om ekodesign och som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet.

Tillväxtverket Hållbarhetsguiden

Tillväxtverket delar en guide för företags hållbarhetsarbete som primärt riktar sig till besöksnäringen men som även kan användas av andra.

Verksamhet.se- Guide till ett hållbart företag

Verksamt.se delar med sig av en guide till hållbart företagande med information och hjälpmedel.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.