podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Klimatsmart företagande – så här kommer du igång

Publicerad 26 mar 2019
Det finns mycket du kan göra för att minska ditt företags utsläpp och bidra till ett stabilare klimat. Era transporter, uppvärmning, el, och mat-, produkt- och materialval kan spela stor roll för företagets klimatpåverkan.

För att minska klimatpåverkan gäller det att få koll på de största utsläppskällorna och hitta sätt att minska dem. Så här kommer du igång.

Hitta utsläppskällorna

Att kartlägga och beräkna sina utsläpp är grundläggande för veta hur ditt företag ska kunna minska sin klimatpåverkan. Med siffror på utsläppen kan du se över vad företaget kan göra åt dem. Du även spara kostnader genom att effektivisera.

Till hjälp finns flera enkla verktyg. Här är några exempel:

Välj åtgärder

Med koll på utsläppen är det dags att prioritera åtgärder. Börja med det som enkelt ger mycket klimateffekt.  Vad kan till exempel ge stora utsläppsminskningar och samtidigt innebära stora kostnadsbesparingar. Prioritera det som ger mest affärsnytta. Gör företaget onödiga resor? Kan transporterna göras effektivare eller med andra transportslag? Finns det energiförluster som kan åtgärdas?                 

Gör en plan

Vissa åtgärder är enkla. Andra kräver mer tid, investeringar och långsiktiga planer. Med tydliga mål och en handlingsplan för klimatarbetet får du en översikt för när och hur det är möjligt att göra vilka åtgärder. Se till att även planera in hur företaget kan göra affär av insatserna. 

Följ upp

Klimatarbetet behöver följas upp. Mät vilken klimateffekt åtgärderna har haft, men också vilka besparing företaget gjort. Se också över er klimatpåverkan på regelbunden basis. Utsläppen förändras i takt med att företaget växer eller att verksamheten förändras. Tänk på att även utvärdera hur klimatarbetet påverkat er affär och kundrelationer.

Kommunicera

Berätta om ert klimatarbete och era minskade utsläpp. De kan vara en konkurrensfördel och vinna nya kunder. Se till att kommunicera både internt och externt vad ni gjort och varför, så att kunder och medarbetare förstår nyttan av era insatser. Det kan bidra till både stärkt varumärke och ökad lönsamhet.

Detta kan företag göra

 • Välj fossilfria drivmedel och eldrift
 • Minska körsträckan
 • Minska resorna, framför allt med flyg
 • Öka användningen av resfria möten
 • Underlätta för distansarbete
 • Öka användningen av cykel och fossilfria kollektiva färdmedel
 • Utbilda i effektiv körteknik
 • Välja förnybar el och energi
 • Välj fjärrvärme från spillvärme och/eller förnybara bränslen
 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror
 • Öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror
 • Välj förnybara råvaror
 • Se över produktionen – designa för reparation, återvinning och ökad livslängd
 • Tjänstefiera
 • Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning
 • Minska matsvinnet och se till att matavfallet behandlas biologiskt

Källa: Sveriges Miljömål.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna