För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Guide till klimatsmart företagande

Publicerad 26 mar 2019
Det finns mycket du kan göra för att minska ditt företags utsläpp och bidra till ett stabilare klimat.

Efter du fått din lägesbild över hur företaget står sig inom olika hållbarhetsområden, kan det vara dags att utveckla ditt hållbarhetsarbete praktiskt. Det finns mycket du kan göra för att minska ditt företags utsläpp och bidra till ett stabilare klimat. Era transporter, uppvärmning, el, och mat-, produkt- och materialval kan spela stor roll för företagets klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan gäller det att få koll på de största utsläppskällorna och hitta sätt att minska dem.  

Utveckla och strukturera ditt hållbarhetsarbete i 7 steg

1. Analysera läget

Alla företag påverkar sin omgivning. Ett viktigt första steg är att skaffa en överblick av ditt f...

2. Sätt riktning

Ett effektivt hållbarhetsarbete behöver förankras. Därför är det viktigt att tidigt formulera för...

5. Implementera

Det femte steget är ett av de mest avgörande för ditt företags hållbarhet. Nu handlar det om att ...

6. Mät och utveckla

Hållbarhetsarbete innebär förändring. Ditt företag måste börja göra saker på annorlunda sätt.

Hitta utsläppskällorna

Att kartlägga och beräkna sina utsläpp är grundläggande för veta hur ditt företag ska kunna minska sin klimatpåverkan. Med siffror på utsläppen kan du se över vad företaget kan göra åt dem. Du även spara kostnader genom att effektivisera.

Till hjälp finns flera enkla verktyg. Här är några exempel:

Välj åtgärder

Med koll på utsläppen är det dags att prioritera åtgärder. Börja med det som enkelt ger mycket klimateffekt.  Vad kan till exempel ge stora utsläppsminskningar och samtidigt innebära stora kostnadsbesparingar. Prioritera det som ger mest affärsnytta. Gör företaget onödiga resor? Kan transporterna göras effektivare eller med andra transportslag? Finns det energiförluster som kan åtgärdas?                 

Gör en plan

Vissa åtgärder är enkla. Andra kräver mer tid, investeringar och långsiktiga planer. Med tydliga mål och en handlingsplan för klimatarbetet får du en översikt för när och hur det är möjligt att göra vilka åtgärder. Se till att även planera in hur företaget kan göra affär av insatserna. 

Följ upp

Klimatarbetet behöver följas upp. Mät vilken klimateffekt åtgärderna har haft, men också vilka besparing företaget gjort. Se också över er klimatpåverkan på regelbunden basis. Utsläppen förändras i takt med att företaget växer eller att verksamheten förändras. Tänk på att även utvärdera hur klimatarbetet påverkat er affär och kundrelationer.

Kommunicera

Berätta om ert klimatarbete och era minskade utsläpp. De kan vara en konkurrensfördel och vinna nya kunder. Se till att kommunicera både internt och externt vad ni gjort och varför, så att kunder och medarbetare förstår nyttan av era insatser. Det kan bidra till både stärkt varumärke och ökad lönsamhet.

Skapa en hållbarhetspolicy

Efter att företaget kartlägg verksamheten genom exempelvis de sju stegen kan det vara till en fördel att få en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument. Det blir ett styrdokument för ditt företags engagemang och strategi för alla områden av hållbarhet. Där sammanfattar ni hur ni arbetar för att hantera olika risker. Läs mer här om hur du skapar en hållbarhetspolicy.

Detta kan företag göra

 • Välj fossilfria drivmedel och eldrift
 • Minska körsträckan
 • Minska resorna, framför allt med flyg
 • Öka användningen av resfria möten
 • Underlätta för distansarbete
 • Öka användningen av cykel och fossilfria kollektiva färdmedel
 • Utbilda i effektiv körteknik
 • Välja förnybar el och energi
 • Välj fjärrvärme från spillvärme och/eller förnybara bränslen
 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror
 • Öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror
 • Välj förnybara råvaror
 • Se över produktionen – designa för reparation, återvinning och ökad livslängd
 • Tjänstefiera
 • Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning
 • Minska matsvinnet och se till att matavfallet behandlas biologiskt

Källa: Sveriges Miljömål.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna