podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Bli ett hållbart företag!

Vad är hållbart företagande?

CSR, företags samhällsengagemang och hållbarhet - kärt barn har många namn, men vad betyder egentligen begreppen?

Hållbarhet - i en mening

Hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras.

Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och rena affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Det är viktigt att utgå ifrån den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet. Engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån företagets förutsättningar och verksamhet. I grunden ligger att företaget ser sin påverkan på samhällsutvecklingen och tar kontroll över, och är transparent med, riskerna i hela sin värdekedja. Det upp till dig och ditt företag att urskilja vad ditt företag behöver göra och hur ni ska arbeta.

Hållbar vinst

Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och stärker långsiktigheten. Genom att se ditt erbjudande från nya perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment.

Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst - för ägare, anställda och samhälle.

Med ett aktivt samhällsengagemang bygger du en långsiktighet i din verksamhet. Det stärker din marknadsföring och förbättrar relationer till anställda, finansiärer och kunder. Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst - för ägare, anställda och samhälle.

Allt fler företag arbetar för att göra hela sin verksamhet mer hållbar. Det handlar om att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet. Genom att integrera perspektiven och låta en hållbar värdegrund genomsyra företagets affärskultur och relation till sin omvärld skapas värde, även utanför den egna verksamheten.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.