podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Företagarnas kongress 2024

Den 23–24 maj 2024 är det äntligen dags för Företagarnas Kongress. Alla medlemmar är välkomna när vi samlas för att fatta viktiga beslut om organisationens framtid

På Företagarnas kongress kommer du att kunna nätverka med andra företagare från hela landet, vara delaktig i viktiga beslut för organisationens framtid, lyssna till spännande talare, träffa Företagarnas partners och ta del av exklusiva erbjudnanden, delta på en mycket underhållande kongressmiddag samt mycket mer.

Kongressförhandlingarna genomförs i Gävle Konserthus och kongressmiddagen i Gasklockorna. Alla medlemmar, förtroendevalda och branschförbund är inbjudna.

Lokalföreningarna utser ett ombud till kongressen för varje 400-tal medlemmar. Företagarnas branschförbund har rätt att utse ett ombud per branschförbund. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna. Antalet ombud per förening bestäms av medlemsantalet den 31 december 2023. Information om hur många ombud som ska utses skickas till föreningarna i januari 2024.

Ombud och anmälan
Varje lokalförening ska utse sitt/sina ombud på sitt årsmöte (senast den 15 mars 2024). Sista anmälningsdag till kongressen är den 23 mars 2024. Mer information med länk till anmälan skickas ut i andra halvan av januari. Alla medlemmar har rätt att delta på kongressen utan rösträtt men med yttranderätt i anslutning till egen motion. Företagarnas riksstyrelseledamöter är ombud på kongressen och har rösträtt.

Motioner
Motioner ska vara Företagarnas riksstyrelse tillhanda senast den 21 mars 2024. Medlemmar och lokalföreningar har motionsrätt. Skicka gärna in motionerna i god tid. Motioner kan redan nu mailas till kongress@foretagarna.se. De läggs upp på Företagarnas intranät allt eftersom de kommer in. Kongresshandlingarna finns tillgängliga digitalt för anmälda ombud, ersättare och observatörer senast den 25 april 2024.

Vill du skriva en motion? Se tips och råd här.

Digital kongress
Kongresshandlingarna kommer att vara tillgängliga som pdf via vårt digitala voteringssystem. Vi kommer att använda oss av Suffra, samma digitala system som använts vid de senaste tre årens årsmöten och kongress. Mer information om detta kommer.

Frågor
Skicka eventuella frågor till kongress@foretagarna.se eller ring projektledare Therése Grosz på 073-695 09 15 eller Suzanne Asserholt på 070-657 10 30.

Program, talare och mer detaljerat program presenteras senare.

Anmälan öppnar i januari.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.