För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagsinvesteringar

Kapitalanskaffning för företag

Det finns många anledningar till att ett företag kan behöva mer kapital. Investeringar i fysiska tillgångar som maskiner och fordon är ett, rekrytering av nyckelpersoner och vidareutbildning av personal är ett annat. Vissa företag behöver investera i system med hård- och mjukvara för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Andra behöver pengar till marknadsföring. Ett FoU-intensivt företag behöver kanske mer pengar för att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Ytterligare en anledning kan vara joint ventures eller fusioner och förvärv av delar av eller hela företag.

Många former av företagsfinansiering

Ett företag kan anskaffa kapital på många olika sätt. Banklån, obligationer, emission av aktier genom att antigen erbjuda en mindre krets investerare aktier (private placement) eller genom erbjudanden till allmänheten genom introduktion på en börs (IPO), investeringar från riskkapitalbolag (venture capital, buyout capital och affärsänglar) och crowdfunding.

Olika vägar är mer eller mindre öppna för företag beroende på dels kostnader, risker och juridiska krav, dels företagets storlek, bransch, utvecklingsfas och specifika finansiella behov.

”Dejta dina investerare”

Miljöteknikbolaget Cellfion har varit framgångsrikt i att ta in riskkapital för att utveckla verksamheten. Hur gör man och vad ska man tänka på?

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.