headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Företagarnas nuvarande valberedning.

Nominera ledamöter till Företagarnas valberedning

28 aug 2019
Kongressen 2020 ska utse nio ledamöter. Om du tycker att någon/några ledamöter i den nuvarande valberedningen ska väljas om, kom ihåg att även dessa ska nomineras.

Efter den 15 februari sammanställs de nominerade och i mars 2020 erbjuds alla föreningsordförande att medverka i en digital omröstning bland de nominerade. Samtliga kandidater presenteras och redovisas därefter i handlingarna till kongressen. Förslag till sammankallande i valberedningen kommer att föreslås av sittande valberedning och presenteras i kongresshandlingarna.

På kongressen kommer valberedningsutskottet att ta fram förslag på kandidater med hänsyn tagen till resultatet i omröstningen samt kravprofilen för ledamot i valberedningen och för valberedningen som helhet.

Boka in den 28-29 maj 2020 redan nu. Då är det dags för Företagarnas kongress och den arrangeras i Norrköping.

Ledamot i valberedningen ska:
• vara medlem och vara eller ha varit företagare
• ha ett dokumenterat väl utbyggt kontaktnät inom företagarvärlden, vara väl insatt i Företagarnas vision och mål för verksamheten
• ha en känsla för samhällsutvecklingen för att kunna bedöma vilka krav som utifrån samhällsförändringarna ska ställa på Företagarnas styrelse.

För valberedningen som helhet gäller:
• Valberedarna ska ha engagemang, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga till strategiskt tänkande.
• Valberedarnas kontaktnät ska komplettera varandra.
• Majoriteten i valberedningen ska vara eller ska ha varit företagare.
• Valberedningen ska ha en allsidig sammansättning när det gäller kön, ålder, mångfald, branschtillhörighet och geografisk hemvist.
• I valberedningen ska finnas kompetens i form av erfarenhet från arbete i förenings- och regionstyrelser inom Företagarna.

Senast den 15 februari 2020 vill vi ha nomineringar av ledamöter till Företagarnas valberedning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap