podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarnas nuvarande valberedning.

Nominera ledamöter till Företagarnas nationella valberedning

Kongressen 2022 ska utse nio ledamöter. Om du tycker att någon/några ledamöter i den nuvarande valberedningen ska väljas om, kom ihåg att även dessa ska nomineras.

Efter den 15 februari sammanställs de nominerade och i mars 2022 erbjuds alla föreningsordförande att medverka i en digital omröstning bland de nominerade.  Samtliga kandidater presenteras och redovisas i handlingarna till kongressen.

Under kongressen kommer valberedningsutskottet att ta fram förslag på kandidater med hänsyn tagen till resultatet i omröstningen, kravprofilen för ledamot i valberedningen samt för valberedningen som helhet. Utskottet föreslår också sammankallande i valberedningen. Beslut om valberedning tas sedan i plenum.

Boka in den 19-20 maj 2022 redan nu. Då är det dags för Företagarnas kongress och den arrangeras denna gång i Norrköping.

Ledamot i valberedningen ska:
• vara medlem och vara eller ha varit företagare
• ha ett dokumenterat väl utbyggt kontaktnät inom företagarvärlden, vara väl insatt i Företagarnas vision och mål för verksamheten
• ha en känsla för samhällsutvecklingen för att kunna bedöma vilka krav som utifrån samhällsförändringarna ska ställa på Företagarnas styrelse.

För valberedningen som helhet gäller:
• Valberedarna ska ha engagemang, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga till strategiskt tänkande.
• Valberedarnas kontaktnät ska komplettera varandra.
• Majoriteten i valberedningen ska vara eller ska ha varit företagare.
• Valberedningen ska ha en allsidig sammansättning när det gäller kön, ålder, mångfald, branschtillhörighet och geografisk hemvist.
• I valberedningen ska finnas kompetens i form av erfarenhet från arbete i förenings- och regionstyrelser inom Företagarna.

OBS! Kandidaten måste vara vidtalad före du nominierar hen!

Nomineringen inför kongressen är nu stängd. Kontakta kongress@foretagarna.se vid frågor.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.