headphones newspaper video-player
Företagarnas nuvarande valberedning.

Nominera ledamöter till Företagarnas valberedning

28 aug 2019
Kongressen 2020 ska utse nio ledamöter. Om du tycker att någon/några ledamöter i den nuvarande valberedningen ska väljas om, kom ihåg att även dessa ska nomineras.

Efter den 15 februari sammanställs de nominerade och i mars 2020 erbjuds alla föreningsordförande att medverka i en digital omröstning bland de nominerade. Samtliga kandidater presenteras och redovisas därefter i handlingarna till kongressen. Förslag till sammankallande i valberedningen kommer att föreslås av sittande valberedning och presenteras i kongresshandlingarna.

På kongressen kommer valberedningsutskottet att ta fram förslag på kandidater med hänsyn tagen till resultatet i omröstningen samt kravprofilen för ledamot i valberedningen och för valberedningen som helhet.

Boka in den 28-29 maj 2020 redan nu. Då är det dags för Företagarnas kongress och den arrangeras i Norrköping.

Ledamot i valberedningen ska:
• vara medlem och vara eller ha varit företagare
• ha ett dokumenterat väl utbyggt kontaktnät inom företagarvärlden, vara väl insatt i Företagarnas vision och mål för verksamheten
• ha en känsla för samhällsutvecklingen för att kunna bedöma vilka krav som utifrån samhällsförändringarna ska ställa på Företagarnas styrelse.

För valberedningen som helhet gäller:
• Valberedarna ska ha engagemang, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga till strategiskt tänkande.
• Valberedarnas kontaktnät ska komplettera varandra.
• Majoriteten i valberedningen ska vara eller ska ha varit företagare.
• Valberedningen ska ha en allsidig sammansättning när det gäller kön, ålder, mångfald, branschtillhörighet och geografisk hemvist.
• I valberedningen ska finnas kompetens i form av erfarenhet från arbete i förenings- och regionstyrelser inom Företagarna.

Senast den 15 februari 2020 vill vi ha nomineringar av ledamöter till Företagarnas valberedning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD