För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Nominera ledamöter till Företagarnas nationella valberedning

Kongressen 2024 ska utse högst nio ledamöter. Om du tycker att någon/några ledamöter i den nuvarande valberedningen ska väljas om, kom ihåg att även dessa ska nomineras.
Företagarnas nuvarande valberedning i samband med kongressen 2022. Foto: Anders Ristenstrand.

Senast den 15 februari 2024 måste vi ha din nominering, därefter sammanställs de nominerade och i mars 2024 erbjuds alla föreningsordföranden att medverka i en digital omröstning bland de nominerade. Samtliga kandidater presenteras och redovisas i handlingarna till kongressen.

Under kongressen har valberedningsutskottet till uppgift att ta fram ett förslag på kandidater. Resultatet i föreningsordförandenas omröstning är inte avgörande men vägledande i arbetet i utskottet. Hänsyn tas också till kravprofilen för ledamot i valberedningen samt för valberedningen sammansättning som helhet. Utskottet föreslår också sammankallande i valberedningen. Beslut om valberedning tas sedan i plenum.

Boka in den 23-24 maj 2024 redan nu. Då är det dags för Företagarnas kongress och den arrangeras denna gång i Gävle.

Ledamot i valberedningen ska:
• vara medlem och vara eller ha varit företagare
• ha ett dokumenterat väl utbyggt kontaktnät inom företagarvärlden, vara väl insatt i Företagarnas vision och mål för verksamheten
• ha en känsla för samhällsutvecklingen för att kunna bedöma vilka krav som utifrån samhällsförändringarna ska ställa på Företagarnas styrelse.

För valberedningen som helhet gäller:
• Valberedarna ska ha engagemang, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga till strategiskt tänkande.
• Valberedarnas kontaktnät ska komplettera varandra.
• Majoriteten i valberedningen ska vara eller ska ha varit företagare.
• Valberedningen ska ha en allsidig sammansättning när det gäller kön, ålder, mångfald, branschtillhörighet och geografisk hemvist.
• I valberedningen ska finnas kompetens i form av erfarenhet från arbete i förenings- och regionstyrelser inom Företagarna.

OBS! Kandidaten måste vara vidtalad före du nominierar hen!

Här kan du nominera kandidater till riksstyrelsen. Observera att det är olika nomineringar.

Kontakta kongress@foretagarna.se vid frågor.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.