För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Inledning

De mindre företagen och deras tillväxt blir en avgörande nyckel för Sveriges ekonomiska återhämtning efter coronakrisen.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Visste du att småföretagen utgör 99,4 procent av samtliga företag i Sverige? Det finns över en miljon småföretag. En stor majoritet har endast några få anställda. Tänk på butiken där du handlar mat, blomsteraffären på hörnet, bilgaraget som hjälper dig att byta däck, snickeriet som tillverkar möbler och åkeriföretaget som varje vecka levererar trä till snickeriet. Även skogsägaren som avverkar och säljer skog är ett av dessa småföretag. I de flesta fall handlar det om ägarledda företag, där ägarna både styr och arbetar i företaget.

Fyra av fem jobb har skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren.

Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare. Många av dessa företagare har valt att skapa jobb åt en annan person – eller flera. Statistik från SCB visar att fyra av fem jobb har skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren. Det innebär att de mindre företagen och deras tillväxt blir en avgörande nyckel för Sveriges ekonomiska återhämtning efter coronakrisen.

Småföretag är viktiga underleverantörer till större bolag som ofta är aktiva på den globala marknaden. Småföretagen står indirekt för mer än hälften av förädlingsvärdet i exporten som leverantörer till stora exporterande företag, enligt OECD. Om det går bra för småföretagen kan de växa, anställa fler och skapa arbete åt personer och andra småföretag.

Småföretagen kritiska för kommunernas ekonomi

Jobben som skapas i småföretag genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till allmänheten. Företagare och anställda betalar kommunal inkomstskatt. I genomsnitt ligger den kommunala skattesatsen på 32 procent, varav 21 procentenheter går till kommunen och 11 procentenheter går till regionen. Kommunerna använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, biblioteket, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser och mycket mer. Frågan är hur viktiga småföretagen är för de kommunala inkomsterna och därmed i slutändan resurserna till vår gemensamma välfärd och kommunala service.

Gå till nästa kapitel: Analys och resultat